tna_logo
DANH MỤC SẢN PHẨM

Báo Giá Thép Ống

Giá Thép Ống Hôm Nay - Mới Nhất 24h

Thưa quý khách, Thép Nghệ An xin gửi đến quý khách bảng báo giá Thép Ống hôm nay, mới nhất trong 24h qua, tuy nhiên giá Thép Ống có thể biến động lên xuống theo thị trường, chính vì vậy, quý khách vui lòng liên hệ số hotline 0238.3.757.757 hoặc chat trực tiếp với nhân viên để được tư vấn báo giá chính xác và nhanh nhất.

thepongtronvlxdnghean

Thép Nghệ An xin gửi lời chào và cảm ơn chân thành đến Quý Khách Hàng đã và đang sử dụng sản phẩm Thép Ống do Thép Nghệ An phân phối sỉ và lẻ trong thơi gian qua.

Thép ống mạ kẽm Hòa Phát

Sản PhẩmĐộ Dày (mm)Trọng Lượng (Kg)Đơn Giá (VNĐ/Kg)Thành Tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.71.01.7315,50026,815
1.11.8915,50029,295
1.22.0415,50031,620
Ống thép D15.91.02.2015,50034,100
1.12.4115,50037,355
1.22.6115,50040,455
1.43.0015,50046,500
1.53.2015,50049,600
1.83.7615,50058,280
Ống thép D21.21.02.9915,50046,345
1.13.2715,50050,685
1.23.5515,50055,025
1.44.1015,50063,550
1.54.3715,50067,735
1.85.1715,50080,135
2.05.6815,50088,040
2.36.4315,50099,665
2.56.9215,500107,260
Ống thép D26.651.03.8015,50058,900
1.14.1615,50064,480
1.24.5215,50070,060
1.45.2315,50081,065
1.55.5815,50086,490
1.86.6215,500102,610
2.07.2915,500112,995
2.38.2915,500128,495
2.58.9315,500138,415
Ống thép D33.51.04.8115,50074,555
1.15.2715,50081,685
1.25.7415,50088,970
1.46.6515,500103,075
1.57.1015,500110,050
1.88.4415,500130,820
2.09.3215,500144,460
2.310.6215,500164,610
2.511.4715,500177,785
2.812.7215,500197,160
3.013.5415,500209,870
3.214.3515,500222,425
Ống thép D38.11.05.4915,50085,095
1.16.0215,50093,310
1.26.5515,500101,525
1.47.6015,500117,800
1.58.1215,500125,860
1.89.6715,500149,885
2.010.6815,500165,540
2.312.1815,500188,790
2.513.1715,500204,135
2.814.6315,500226,765
3.015.5815,500241,490
3.216.5315,500256,215
Ống thép D42.21.16.6915,500103,695
1.27.2815,500112,840
1.48.4515,500130,975
1.59.0315,500139,965
1.810.7615,500166,780
2.011.9015,500184,450
2.313.5815,500210,490
2.514.6915,500227,695
2.816.3215,500252,960
3.017.4015,500269,700
3.218.4715,500286,285
Ống thép D48.11.28.3315,500129,115
1.49.6715,500149,885
1.510.3415,500160,270
1.812.3315,500191,115
2.013.6415,500211,420
2.315.5915,500241,645
2.516.8715,500261,485
2.818.7715,500290,935
3.020.0215,500310,310
3.221.2615,500329,530
Ống thép D59.91.412.1215,500187,860
1.512.9615,500200,880
1.815.4715,500239,785
2.017.1315,500265,515
2.319.6015,500303,800
2.521.2315,500329,065
2.823.6615,500366,730
3.025.2615,500391,530
3.226.8515,500416,175
Ống thép D75.61.516.4515,500254,975
1.819.6615,500304,730
2.021.7815,500337,590
2.324.9515,500386,725
2.527.0415,500419,120
2.830.1615,500467,480
3.032.2315,500499,565
3.234.2815,500531,340
Ống thép D88.31.519.2715,500298,685
1.823.0415,500357,120
2.025.5415,500395,870
2.329.2715,500453,685
2.531.7415,500491,970
2.835.4215,500549,010
3.037.8715,500586,985
3.240.3015,500624,650
Ống thép D108.01.828.2915,500438,495
2.031.3715,500486,235
2.335.9715,500557,535
2.539.0315,500604,965
2.843.5915,500675,645
3.046.6115,500722,455
3.249.6215,500769,110
Ống thép D113.51.829.7515,500461,125
2.033.0015,500511,500
2.337.8415,500586,520
2.541.0615,500636,430
2.845.8615,500710,830
3.049.0515,500760,275
3.252.2315,500809,565
Ống thép D126.81.833.2915,500515,995
2.036.9315,500572,415
2.342.3715,500656,735
2.545.9815,500712,690
2.851.3715,500796,235
3.054.9615,500851,880
3.258.5215,500907,060
Ống thép D113.53.252.2315,500809,565

Thép ống mạ kẽm nhúng nóng

Sản PhẩmĐộ Dày (mm)Trọng Lượng (Kg)Đơn Giá (VNĐ/Kg)Thành Tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép mạ kẽm NN D21.21.64.6421,591100,225
1.95.4821,591118,405
2.15.9421,591128,207
2.67.2621,591156,751
Ống thép mạ kẽm NN D26.651.65.9321,591128,099
1.96.9621,591150,273
2.17.7021,591166,337
2.38.2921,591178,903
2.69.3621,591202,092
Ống thép mạ kẽm NN D33.51.67.5621,591163,142
1.98.8921,591191,944
2.19.7621,591210,771
2.310.7221,591231,499
2.611.8921,591256,631
3.214.4021,591310,910
Ống thép mạ kẽm NN D42.21.69.6221,591207,641
1.911.3421,591244,842
2.112.4721,591269,175
2.313.5621,591292,774
2.615.2421,591329,047
2.916.8721,591364,197
3.218.6021,591401,593
Ống thép mạ kẽm NN D48.11.611.0121,591237,803
1.912.9921,591280,467
2.114.3021,591308,751
2.315.5921,591336,604
2.516.9821,591366,615
2.919.3821,591418,434
3.221.4221,591462,479
3.623.7121,591511,944
1.916.3121,591352,236
Ống thép mạ kẽm NN D59.92.117.9721,591387,990
2.319.6121,591423,443
2.622.1621,591478,413
2.924.4821,591528,548
3.226.8621,591579,956
3.630.1821,591651,616
4.033.1021,591714,727
Ống thép mạ kẽm NN D75.62.122.8521,591493,376
2.324.9621,591538,868
2.527.0421,591583,821
2.729.1421,591629,162
2.931.3721,591677,266
3.234.2621,591739,708
3.638.5821,591832,981
4.042.4121,591915,610
4.244.4021,591958,532
4.547.3721,5911,022,679
Ống thép mạ kẽm NN D88.32.126.8021,591578,617
2.329.2821,591632,249
2.531.7421,591685,298
2.734.2221,591738,844
2.936.8321,591795,153
3.240.3221,591870,549
3.650.2221,5911,084,300
4.050.2121,5911,084,041
4.252.2921,5911,129,015
4.555.8321,5911,205,490
Ống thép mạ kẽm NN D108.02.539.0521,591843,042
2.742.0921,591908,765
2.945.1221,591974,229
3.046.6321,5911,006,853
3.249.6521,5911,071,950
Ống thép mạ kẽm NN D113.52.541.0621,591886,526
2.744.2921,591956,265
2.947.4821,5911,025,227
3.049.0721,5911,059,470
3.252.5821,5911,135,212
3.658.5021,5911,263,074
4.064.8421,5911,399,960
4.267.9421,5911,466,828
4.471.0721,5911,534,364
4.572.6221,5911,567,830
Ống thép mạ kẽm NN D141.34.080.4621,5911,737,212
4.896.5421,5912,084,395
5.6111.6621,5912,410,851
6.6130.6221,5912,820,216
Ống thép mạ kẽm NN D168.34.096.2421,5912,077,918
4.8115.6221,5912,496,351
5.6133.8621,5912,890,171
6.4152.1621,5913,285,287
Ống thép mạ kẽm NN D219.14.8151.5621,5913,272,332
5.2163.3221,5913,526,242
5.6175.6821,5913,793,107
6.4199.8621,5914,315,177

Thép ống đen Hòa Phát

Sản PhẩmĐộ Dày (mm)Trọng Lượng (Kg)Đơn Giá (VNĐ/Kg)Thành Tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D12.71.01.7314,71825,462
1.11.8915,26428,849
1.22.0414,71830,025
Ống thép D15.91.02.2014,71832,380
1.12.4114,71835,470
1.22.6114,71838,414
1.43.0014,71844,154
1.53.2014,08245,062
1.83.7614,08252,948
Ống thép D21.21.02.9914,71844,007
1.13.2714,71848,128
1.23.5514,71852,249
1.44.1014,71860,344
1.54.3714,08261,538
1.85.1714,08272,804
2.05.6813,62777,401
2.36.4313,62787,622
2.56.9213,62794,299
Ống thép D26.651.03.8014,71855,928
1.14.1614,71861,227
1.24.5214,71866,525
1.45.2314,71876,975
1.55.5814,08278,578
1.86.6214,08293,223
2.07.2913,62799,341
2.38.2913,627112,968
2.58.9313,627121,689
Ống thép D33.51.04.8114,71870,794
1.15.2714,71877,564
1.25.7414,71884,481
1.46.6514,71897,875
1.57.1014,08299,982
1.88.4414,082118,852
2.09.3213,627127,004
2.310.6213,627144,719
2.511.4713,627156,302
2.812.7214,173180,281
3.013.5413,627184,510
3.214.3513,627195,547
Ống thép D38.11.05.4914,71880,802
1.16.0214,71888,602
1.26.5514,71896,403
1.47.6014,718111,857
1.58.1214,082114,346
1.89.6714,082136,173
2.010.6813,627145,536
2.312.1813,627165,977
2.513.1713,627179,468
2.814.6313,627199,363
3.015.5813,627212,309
3.216.5313,627225,254
Ống thép D42.21.16.6914,71898,463
1.27.2814,718107,147
1.48.4514,718124,367
1.59.0314,082127,160
1.810.7614,082151,522
2.011.9013,627162,161
2.313.5813,627185,055
2.514.6913,627200,181
2.816.3214,173231,303
3.017.4014,173246,610
3.218.4714,173261,775
Ống thép D48.11.28.3315,264127,149
1.49.6715,264147,603
1.510.3414,627151,243
1.812.3314,627180,351
2.013.6414,173193,320
2.315.5914,173220,957
2.516.8714,173239,099
2.818.7714,173266,027
3.020.0214,173283,743
3.221.2614,173301,318
Ống thép D59.91.412.1215,264185,000
1.512.9614,627189,566
1.815.4714,627226,280
2.017.1314,173242,783
2.319.6014,173277,791
2.521.2314,173300,893
2.823.6614,173335,333
3.025.2613,627344,218
3.226.8513,627365,885
Ống thép D75.61.516.4514,082231,649
1.849.6614,082699,312
2.021.7813,627296,796
2.324.9513,627339,994
2.527.0413,627368,474
2.830.1613,627410,990
3.032.2313,627439,198
3.234.2813,627467,134
Ống thép D88.31.519.2714,082271,360
1.823.0414,082324,449
2.025.5413,627348,034
2.329.2713,627398,862
2.531.7413,627432,521
2.835.4213,627482,668
3.037.8713,627516,054
3.240.3013,627549,168
Ống thép D108.01.828.2914,082398,380
2.031.3713,627427,479
2.335.9713,627490,163
2.539.0313,627531,862
2.845.8613,627624,934
3.046.6113,627635,154
3.249.6213,627676,172
Ống thép D113.51.829.7514,082418,940
2.033.0013,627449,691
2.337.8413,627515,646
2.541.0613,627559,525
2.845.8613,627624,934
3.049.0513,627668,404
3.252.2313,627711,738
4.064.8113,627883,166
Ống thép D126.81.833.2914,082468,790
2.036.9313,627503,245
2.342.3713,627577,376
2.545.9813,627626,569
2.854.3713,627740,900
3.054.9613,627748,940
3.258.5213,627797,452
 

Thép ống đen cỡ lớn

Sản PhẩmĐộ Dày (mm)Trọng Lượng (Kg)Đơn Giá (VNĐ/Kg)Thành Tiền (VNĐ/Cây)
Ống thép D141.33.9680.4614,1001,134,486
4.7896.5414,1001,361,214
5.56111.6614,1001,574,406
6.35130.6214,1001,841,742
Ống thép D168.33.9696.2414,6451,409,435
4.78115.6214,6451,693,255
5.56133.8614,6451,960,380
6.35152.1614,6452,228,383
Ống thép D219.14.78151.5614,6452,219,596
5.16163.3214,6452,391,821
5.56175.6814,6452,572,834
6.35199.8614,6452,926,950
Ống thép D2736.35250.5017,2364,317,618
7.80306.0617,2365,275,250
9.27361.6817,2366,233,916
Ống thép D323.94.57215.8217,2363,719,874
6.35298.2017,2365,139,775
8.38391.0217,2366,739,621
Ống thép D355.64.78247.7417,2364,270,047
6.35328.0217,2365,653,753
7.93407.5217,2367,024,015
9.53487.5017,2368,402,550
11.10565.5617,2369,747,992
12.70644.0417,23611,100,673
Ống thép D4066.35375.7217,2366,475,910
7.93467.3417,2368,055,072
9.53559.3817,2369,641,474
12.70739.4417,23612,744,987
Ống thép D457.26.35526.2617,2369,070,617
7.93526.2617,2369,070,617
9.53630.9615,6459,871369
11.10732.3017,2361,2621,922
Ống thép D5086.35471.1217,2368,120,224
9.53702.5417,23612,108,979
12.70930.3017,23616,034,650
Ống thép D6106.35566.8817,2369,770744
7.93846.3017,23614,586,826
12.701121.8817,23619,336,723
 
Lưu ý :
  • Báo giá có thể thay đổi theo số lượng đơn hàng và thời điểm đặt hàng. Nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi đề có báo giá chính xác trong ngày.
  • Vận chuyển miễn phí trong nội thành phố Vinh tùy vào đơn hàng.
  • Khách hàng ở tỉnh thành khác sẽ có phí vận chuyển hoặc không có tùy đơn hàng (vui lòng liên hệ 0238.3.757.757 để biết chi tiết).
  • Trong vòng 8 - 24 giờ sau khi đặt hàng, sẽ có hàng ngay tại công trình (tùy vào số lượng ít hay nhiều, công trình ở gần hay xa)
  • Thép Nghệ An có hệ thống xe cẩu, xe tải đảm bảo vận chuyển vật liệu nhanh chóng và kịp thời.
  • Chúng tôi NÓI KHÔNG với hàng kém chất lượng, cam kết 100% bán đúng chủng loại, quy cách theo yêu cầu của khách hàng.
  • Thanh toán 100% tiền mặt sau khi nhận hàng hoặc chuyển khoản.
  • Có xuất hóa đơn đỏ trong trường hợp quý khách có yêu cầu.
  • Công ty chúng tôi chỉ thu tiền sau khi quý khách đã kiểm soát đầy đủ số lượng, quy cách, chất lượng hàng hóa được giao.

Công ty cổ phần Đa Phúc ngoài phân phối thép các loại còn có cung cấp các loại thép xây dựng, thép công nghiệp, thép hình, thép hộp, thép ống, xà gồ chất lượng cao cho mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu.

Vì vậy khi quý khách liên hệ tới Công ty cổ phần Đa Phúc sẽ nhận được bảng báo giá thép hìnhbảng báo giá thép hộpbảng báo giá thép ốngbảng báo giá xà gồ chi tiết.

cam ket, thép nghệ an, thép xây dựng, thép công nghiệp, thép hình H - I - U - V - L, xà gồ C - Z, thép hộp đen - mạ kẽm, thép ống, thép tấm, thép cuộn, thép thanh vằn, thép thanh trơn,

Thông Tin Liên Hệ & Tư Vấn Dịch Vụ :

  Công Ty Cổ Phần Đa Phúc

Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An

Hotline: 0238.3.757.757 - 091.6789.556

Email : ctcpdaphuc@gmail.com

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐA PHÚC
tna_logo

Loại hình hoạt động: Công Ty Cổ Phần
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900596685

Ngày cấp 07/06/2004, TP Vinh, Nghệ An
Địa chỉ: Số 09 - Đường Cao Xuân Huy - Phường Vinh Tân - Tp Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 091.6789.556 - 0962832856 - 0948.987.398  

Máy cố định: 02383.848.838  02383.757.757
Email: thepchetao@gmail.com

Map Google